GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO THẾ HỆ MỚI TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

(Tiếng Việt)

Samuel Christopher Hunt

Tại Trường mầm non AMIS Montessori, hàng năm sẽ ôn lại cho trẻ tất cả những gì chúng học được trong các giờ học giáo dục thể chất ở trường bằng cách tổ chức sự kiện Ngày Thể thao. Những sự kiện này rất phổ biến và đã phát triển qua từng năm. Tại mỗi sự kiện, bố mẹ có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt các con cũng như niềm tự hào trên khuôn mặt của cả phụ huynh và giáo viên. Sự kiện thể hiện niềm đam mê, năng lượng và sự phát triển từ các con sau một năm học tập và phát triển các kỹ năng từ nhiều hoạt động thể dục thể thao. Khẩu hiệu của trường tại các sự kiện ngày hội thể thao trước đây là “Bàn chân năng động có nghĩa là bộ não năng động”. Khẩu hiệu này đặc biệt đúng trong các giờ học giáo dục thể chất của chúng tôi, nơi trẻ em kết hợp giáo dục thể chất với phát triển ngôn ngữ. Học sinh của chúng tôi được huấn luyện bởi các giáo viên thể chất nói tiếng Anh bản ngữ trong một môi trường mà ngôn ngữ chính trong toàn trường là tiếng Anh. Điều này có nghĩa là học sinh không chỉ học tiếng Anh ở dạng thuần túy nhất – ngồi vào bàn với bút và giấy, mà còn được vận động vui vẻ, trong khi nghe và nói tiếng Anh. Trong mỗi giờ học, bạn có thể thấy trẻ phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Về thể chất trẻ có thể phát triển các kỹ năng vận động, nâng cao sức khỏe. Về mặt tinh thần, trẻ có thể cải thiện tốc độ suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình bằng cách học các từ khóa, con số và làm theo hướng dẫn. Về mặt tình cảm, trẻ em sẽ học cách cạnh tranh và cách làm việc cả cá nhân và tập thể. Ba điều này rất quan trọng đối với sự phát triển cá nhân của trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thập kỷ toàn cầu hóa mới.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO THẾ HỆ MỚI TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

(Tiếng Việt)

Samuel Christopher Hunt

Tại Trường mầm non AMIS Montessori, hàng năm sẽ ôn lại cho trẻ tất cả những gì chúng học được trong các giờ học giáo dục thể chất ở trường bằng cách tổ chức sự kiện Ngày Thể thao. Những sự kiện này rất phổ biến và đã phát triển qua từng năm. Tại mỗi sự kiện, bố mẹ có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt các con cũng như niềm tự hào trên khuôn mặt của cả phụ huynh và giáo viên. Sự kiện thể hiện niềm đam mê, năng lượng và sự phát triển từ các con sau một năm học tập và phát triển các kỹ năng từ nhiều hoạt động thể dục thể thao. Khẩu hiệu của trường tại các sự kiện ngày hội thể thao trước đây là “Bàn chân năng động có nghĩa là bộ não năng động”. Khẩu hiệu này đặc biệt đúng trong các giờ học giáo dục thể chất của chúng tôi, nơi trẻ em kết hợp giáo dục thể chất với phát triển ngôn ngữ. Học sinh của chúng tôi được huấn luyện bởi các giáo viên thể chất nói tiếng Anh bản ngữ trong một môi trường mà ngôn ngữ chính trong toàn trường là tiếng Anh. Điều này có nghĩa là học sinh không chỉ học tiếng Anh ở dạng thuần túy nhất – ngồi vào bàn với bút và giấy, mà còn được vận động vui vẻ, trong khi nghe và nói tiếng Anh. Trong mỗi giờ học, bạn có thể thấy trẻ phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Về thể chất trẻ có thể phát triển các kỹ năng vận động, nâng cao sức khỏe. Về mặt tinh thần, trẻ có thể cải thiện tốc độ suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình bằng cách học các từ khóa, con số và làm theo hướng dẫn. Về mặt tình cảm, trẻ em sẽ học cách cạnh tranh và cách làm việc cả cá nhân và tập thể. Ba điều này rất quan trọng đối với sự phát triển cá nhân của trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thập kỷ toàn cầu hóa mới.