Học sinh tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp

Các cựu học viên của chúng tôi đã, đang và sẽ luôn phản ánh trực tiếp chất lượng giáo dục của chúng tôi. Họ đã - và tiếp tục - ghi dấu ấn và đạt được thành tích xuất sắc trong việc theo đuổi các bậc giáo dục tiếp theo tại các trường hàng đầu.
2020
2019
2018