Khoá học đào tạo

AMTI, viện đào tạo do AMIS thành lập và được MEPI công nhận, nhằm mục đích thúc đẩy, tạo ra nền giáo dục Montessori đích thực bằng cách phát triển và cung cấp các chương trình để giáo dục, cấp chứng chỉ cho các chuyên gia Montessori, cung cấp các cơ hội phát triển và kết nối liên tục. Khóa đào tạo Montessori thực hành cung cấp khuôn khổ và công cụ để dạy thành công những gì phù hợp với mọi trẻ em.

Khóa học 01

01/12/2020

Khóa học 02

01/12/2020

Khóa học 03

01/12/2020

Khóa học 04

01/12/2020

Khóa học 05

01/12/2020

Khóa học 06

01/12/2020

Khóa học 07

25/11/2020

Khóa học 08

25/11/2020

Khóa học 09

25/11/2020

Khóa học 10

25/11/2020
1 2