Giáo viên AMIS

Giáo viên của chúng tôi được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế, Chương trình Giáo dục Montessori quốc tế, Hội đồng Chứng nhận Montessori về Giáo dục Giáo viên và Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. AMIS cũng được liên kết và chỉ định làm mô hình bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Giáo viên của chúng tôi là những học viên được đào tạo bài bản và có tay nghề cao, những người luôn tận tâm phát triển niềm đam mê học tập suốt đời ở học sinh, theo tinh thần của Tiến sĩ Maria Montessori: “Bên trong đứa trẻ là số phận của tương lai”. Để hoàn thành sứ mệnh của mình cho các thế hệ tiếp theo, đội ngũ của chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới ở trẻ em, tạo ra môi trường tôn trọng và thúc đẩy động lực nội tại dựa trên tình yêu và triết lý Montessori.
Olivia Lee Swisher
Children’s House Directress
Jesscia Leora
Children’s House Directress
KALAN SEMPLE
Children’s House Director
CHANEL CLOETE
Children’s House Director
KEANE MICHAELA MARGARET
Children’s House Director
JOYCE ANN DU FOUR
Children’s House Director
Ingrid Sarah Newton
Children’s House Director
Melanie jANE Blackler
Children’s House Director
MAXWELL GEORGE
Children’s House Director
BADENHORST MICHAELA ANASTASIA
Children’s House Director
Jenna Leigh Baronet
Children’s House Directress
Imogen CHLOE Hughes
Children’s House Director
Iryna PRYTULIAK
Children’s House Director
Karen Louise Leggatt
Children’s House Directress