CHÀO MỪNG TỚI AMIS

AMIS là một Trường Montessori được công nhận quốc tế và có uy tín, cung cấp một tầm nhìn giáo dục sôi động cho trẻ em từ 1,5-7 tuổi. Chúng tôi tôn trọng động lực bản thân, cho phép học sinh phát triển niềm đam mê học tập suốt đời. AMIS thúc đẩy sự độc lập và trao quyền cho học sinh, giúp học sinh phát triển thành những công dân toàn cầu tương lai tự tin, nhân ái và tôn trọng.

Tầm nhìn

American Montessori International School (AMIS) là một ngôi trường dạy học theo phương pháp Montessori được công nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ.

Tầm nhìn của chúng tôi là để tất cả trẻ em phát triển những năng khiếu độc đáo của riêng mình bằng cách cung cấp một nền giáo dục Montessori nuôi dưỡng chúng với lòng tự trọng và sự tôn trọng. Trẻ quan tâm đến bản thân, quan tâm đến người khác và phát triển tình cảm lành mạnh là những nền tảng của niềm tin tại AMIS.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi cam kết giáo dục toàn diện trẻ em và tôn trọng, đề cao sự đa dạng của mỗi cá nhân trẻ.

Chúng tôi hỗ trợ Sứ mệnh này bằng cách cung cấp các chương trình và phương pháp luận được thiết kế phát triển dựa trên triết lý Montessori và nghiên cứu giáo dục. Chúng tôi cống hiến hết mình cho việc học tập suốt đời.