Tiền tiểu học

Các lứa tuổi

Nhà trẻ

Từ 1.5 đến 2 .5tuổi

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Nhà trẻ

Từ 1.5 đến 2 .5tuổi

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Lớp mẫu giáo

(Từ 2.5 đến 6 tuổi)

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Lớp mẫu giáo

(Từ 2.5 đến 6 tuổi)

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Tiền tiểu học

(dưới 5-6 tuổi)

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Tiền tiểu học

(dưới 5-6 tuổi)

Trẻ em thích các tài liệu thao tác và khám phá nhiều hoạt động đa dạng.

Xem thêm

Tiền tiểu học

LỚP TIỀN TIỂU HỌC ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

Lớp Tiền tiểu học của AMIS là lớp học tiền tiểu học đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam được mở để tập trung vào các kỹ năng học tập, xã hội và nhận thức cho trẻ em dưới 5-6 tuổi. Chúng tôi muốn tạo ra một cơ sở giáo dục bền vững cung cấp giáo dục mầm non cho trẻ em trước khi chúng bắt đầu giáo dục bắt buộc ở trường tiểu học.

Theo quan sát của Tiến sĩ Montessori, trẻ em dưới 5-6 tuổi đang ở trong “thời kỳ nhạy cảm” đối với sự phát triển tính độc lập, giao tiếp xã hội, ngôn ngữ và toán học. Do đó, lớp Tiền tiểu học được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi này, tạo cơ hội để phát triển các hành vi tích cực của nhóm và khám phá mong muốn độc lập của các trẻ. Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy của chúng tôi cũng tập trung học thuật vào Toán và Ngôn ngữ cùng với sự phát triển của từng trẻ.

Ngôn ngữ từ việc nói và viết

Ngôn ngữ được coi trọng hàng đầu trong lớp học Montessori. Giáo viên bắt đầu với cách tiếp cận dựa trên ngữ âm để học những điều cơ bản: âm thanh, nguyên âm và phụ âm. Đối với trẻ em, điều này cũng có nghĩa là học thông qua các từ nhìn và phát âm các câu thông qua thực hành nhất quán.

Ở Lớp Tiền Tiểu Học, trước khi dạy trẻ viết, trẻ sẽ tập sử dụng chữ nhám trong bảng chữ cái. Điều này mang lại cho trẻ một khía cạnh đa giác quan và tạo ra trí nhớ về thời điểm chúng bắt đầu viết bằng bút chì. Sau đó, chúng tôi sử dụng một bảng chữ cái có thể di chuyển để giúp các con học cách mã hóa hoặc đánh vần. Trong khi đó, học sinh thực hiện tất cả các hoạt động để tăng cường sức mạnh của đôi tay và học cách cầm bút chì đúng cách. Một trong những cách Montessori vượt trội trong việc giới thiệu đọc và viết cho trẻ em là tập trung vào lối viết phù hợp với trẻ. Chúng tôi coi đây không chỉ là một kỹ năng hàng ngày; chúng tôi coi đây là một kỹ năng sống song hành với khả năng đọc viết. Trong chương trình giảng dạy tiền tiểu học, chúng tôi cũng dạy trẻ ngữ pháp cơ bản, như các phần của lời nói: tính từ, mạo từ, danh từ, động từ, trạng từ, giới từ và từ ghép.

Việc học ngôn ngữ và học cách đọc diễn ra đồng thời trong lớp học của AMIS. Ngoài việc giúp trẻ học cách đọc, chúng tôi tập trung vào việc giúp chúng hiểu tại sao chúng nên đọc đúng chỗ. Học sinh của chúng tôi được khuyến khích đọc sách mỗi ngày để khơi dậy niềm yêu thích học tập, óc tưởng tượng và niềm tự hào. Các bài đọc này được điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi, trình độ kỹ năng và sở thích. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ kích thích mà còn mở rộng trí óc văn học của học sinh, để các em có thể học cách đón nhận việc đọc như một kỹ năng thực hành và một hoạt động thú vị mà các em có thể mang theo suốt đời.)

Toán từ cụ thể đến trừu tượng

Giống như tất cả các lớp học Montessori, tài liệu Toán học trong lớp Tiền tiểu học rất phong phú, luôn bắt đầu từ cụ thể theo hướng trừu tượng, cho phép trẻ liên tục thử thách và phát triển trong phạm vi học. Ở độ tuổi dưới 5-6 tuổi, hầu hết trẻ em chúng ta đều có năng lực suy luận, tính toán và ước lượng rất tốt. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục cải thiện việc học các phép toán và việc ghi nhớ của chúng.

Thứ nhất, con trẻ của chúng ta học hệ thập phân đầu tiên bằng cách hiểu được số lượng. Chúng tôi làm điều này qua việc trình bày nhiều giáo cụ khác nhau, bao gồm cả hạt và hình khối để đại diện cho các đơn vị. Học sinh cũng học cách gọi tên các hạng mục riêng lẻ, chẳng hạn như đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. Công việc mà học sinh làm trong việc nhìn, hiểu và tự xử lý các số vật lý giúp họ chỉ ra mối quan hệ giữa các hạng mục và hình dung kích thước của các hạng mục này và đếm các hạng mục. Để hỗ trợ học sinh hiểu cách làm việc về các số lớn, chúng tôi sử dụng một loạt giáo cụ ngày càng trở nên trừu tượng theo thời gian cho đến khi các em sử dụng bút chì và giấy để giải.

Hoạt động trừu tượng được trình bày khi trẻ em đã nắm chắc các khái niệm. Hoạt động tập trung vào những ý tưởng trừu tượng về cách các con số hoạt động, bao gồm tính toán, ghi nhớ và hoạt động của các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Chúng tôi sử dụng nhiều tài liệu để lặp lại những khái niệm này và đưa ra nhiều chủ đề khác mà trẻ em đang học ở độ tuổi này. Cung cấp cho một đứa trẻ tài liệu với chính xác mức độ thử thách phù hợp sẽ cho phép đứa trẻ chứng minh sự phát triển của mình với giáo viên thông qua sự tiến bộ của mình. Bản thân toán học là một khái niệm trừu tượng, nhưng nếu những khái niệm trừu tượng này được đưa vào một vật liệu cụ thể mà đứa trẻ có thể vận dụng, chúng có thể học những khái niệm đó ở độ tuổi nhỏ hơn nhiều và sẽ gắn bó lâu dài với chúng. Có như vậy, học sinh của chúng tôi mới thực sự yêu thích môn Toán.