Tại sao lựa chọn chúng tôi

AMIS với nhiều năm hoạt động uy tín mang đến cho trẻ những lợi ích vượt trội khi trưởng thành:

0+
HỌC SINH
0+
Cơ sở hiện đại
0+
Giáo viên bản ngữ

Tại AMIS, trẻ sẽ được trau dồi tiếng Anh thông qua các hoạt động ngôn ngữ Montessori với giáo viên bản ngữ, các hoạt động đặc biệt hàng ngày thông qua vui chơi, âm nhạc, ẩm thực, qua các câu chuyện và qua những tương tác rất thực giữa trẻ và giáo viên nước ngoài. Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh là thành tựu của học sinh tốt nghiệp AMIS.

Tại AMIS, trẻ sẽ được trau dồi tiếng Anh thông qua các hoạt động ngôn ngữ Montessori với giáo viên bản ngữ, các hoạt động đặc biệt hàng ngày thông qua vui chơi, âm nhạc, ẩm thực, qua các câu chuyện và qua những tương tác rất thực giữa trẻ và giáo viên nước ngoài. Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh là thành tựu của học sinh tốt nghiệp AMIS.

How Do We Appy?

How About Learning?