Giáo viên AMIS

Giáo viên của chúng tôi được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế, Chương trình Giáo dục Montessori quốc tế, Hội đồng Chứng nhận Montessori về Giáo dục Giáo viên và Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. AMIS cũng được liên kết và chỉ định làm mô hình bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Giáo viên của chúng tôi là những học viên được đào tạo bài bản và có tay nghề cao, những người luôn tận tâm phát triển niềm đam mê học tập suốt đời ở học sinh, theo tinh thần của Tiến sĩ Maria Montessori: “Bên trong đứa trẻ là số phận của tương lai”. Để hoàn thành sứ mệnh của mình cho các thế hệ tiếp theo, đội ngũ của chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới ở trẻ em, tạo ra môi trường tôn trọng và thúc đẩy động lực nội tại dựa trên tình yêu và triết lý Montessori.
Ayse Bozkaya
Children’s House Directress
Kelly Ye
Children’s House Directress
Brianne Keil
Children’s House Directress
Yolandi Slabbert
Children’s House Directress
Stephanie Michaela Burke
Children’s House Directress
Rebecca Sally Henson Walne
Children’s House Directress
Eryn Vorster
Children’s House Directress
Lisa Roth
Children’s House Directress
Madison Sharnowski
Children’s House Directress
Matthew Chatfield
PE Teacher
CHARLIE SAMUEL GEORGIOU
PE Teacher
Curtis klopper
PE Teacher
JOANNE MOLLY MINITZER
Children’s House Directress
Shophie Marriott
Children’s House Directress
Sonia DUMAS
Children’s House Directress
SAMUEL CHRISTOPHER HUNT
PE Teacher
MS.rabbit
Music Teacher
jEANNINE HUNTER
Children’s House Director